Kontaktné informácie

PALATINE s.r.o

Kovačská 5

040 01 Košice

Kontaktný e-mail: lavigympos@gmail.com

Bankové prepojenie:

IBAN:

Meno majiteľa účtu:

Kontaktný formulár